Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord

Overzicht inzendingen

Deze corporaties hebben zich aangemeld voor de KWH-i-Opener. Op 15 mei maakt de jury tijdens het innovatie-event in het Corporatiehuis wie de winnaar is van de prijs.

Meer informatie over alle projecten.

Organisatie

Inzending

1. Woningbouwvereniging Langedijk

Nieuw soort huurcontract voor jongeren

2. Pré Wonen

Voorlopige splitsing voordat verkoop woning plaatsvindt.

3. GroenWest

Optimale duurzame renovatie

4. Tiwos, Tilburgse woonstichting 

Beleidsplan in de vorm van een animatie

5. Eurlicon (namens Vivare)

Nieuwe vorm van contractsamenwerking binnen het liftonderhoud

6. Weller

Samenwerking van diverse partijen om dak- en thuislozen zelf weer een toekomst op te laten bouwen.

7. Jutphaas Wonen

Transformatieaanpak van kantoren naar starterswoningen

8. Woonstichting Etten-Leur

Ontwikkeling module waarin Woonlasten als samenvoeging van huur & energiekosten worden getoond.

9. Woningstichting Bergh

Energiesprong Montferland -  samenwerking tussen verschillende partijen om zeer energiezuinige woningen en een plezierige woonomgeving in Montferland te realiseren . 

10. Woonpartners Midden-Holland

Nieuwe manieren om met bewoners in contact te komen (Sociale activering, nieuwe media)

11. Woongoed GO

Ontwikkeling Leefbaarheidsmatrix

12. Início, namens Havensteder

De Wijkkracht bijdrage, een vernieuwend instrument om bewoners te prikkelen om gezamenlijk leefbaarheidsinitiatieven te organiseren

13 De Woningstichting

Integrale benadering van groot onderhoud op technisch en sociaal gebied

14. Elan Wonen

Verhuiscoach voor ondersteuning bij verhuizen van ouderen

15. Stichting Thuisvester

Eén factuur voor huur en energie, ook wel De Woonlasten genoemd

16. Havensteder

Woonteam+ , bijzondere aanpak en de samenwerking bij groot onderhoud.

17. Havensteder

Krachtenbundeling corporaties en bouwers

18. Parteon

Van klantvriendelijkheid naar klantgerichtheid dmv aanbieden MBO-opleiding

19. Parteon

Ander organisatiemodel voor participatie op corporatieniveau

20. Woningstichting de Kernen

Met een nieuwe manier van denken en werken naar een innovatieve, klantgerichte marketingorganisatie

21. Stadlander

Energieloket, een compleet energieportaal voor de individuele huurder en Stadlander